Finansiell kalender

Bokslutskommuniké - 22 februari 2017

Kvartalsrapport Q1 2017 - 26 maj 2017

Bolagsstämma 2017 - 8 juni 2017

Halvårsrapport 2017 - 25 augusti 2017

Kvartalsrapport Q3 2017 - 24 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 - 1 mars 2018

   


Aktieägare

 

 

Marcus Lindström - B-aktier 1 061 875 - A-aktier 1 250 000 - Ägarandel 33,88%  - Röstvärde 63,74% - Antal röster 13 250 000

Jakob Tivell -  B-aktier 938 125 - Ägarandel 13,75% - Röstvärde 4,41% - 

Cantiagona Holdings Ltd - B-aktier 670 000 - Ägarandel -9,82% - Röstvärde 3,15% - Antal röster 670 000

ECME Holding AB - B-aktier  346 147 - A-aktier 115 383 - Ägarandel 6,76% - Röstvärde 7,05% - Antal röster 1 499 977

Thirdmile Asset Holding AB - B-aktier 346 147 - A-aktier 115 383 Ägarandel 6,76% - Röstvärde 7,05% - Antal röster 1 499 977

DEMZ Invest AB - B-aktier 219 694 - A-aktier 67 618 - Ägarandel 4,21% Röstvärde 4,21% - Antal röster 895 874

Övriga 24,82 %

 

 

 

 

Företaget

Samtrygg Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern som består av Samtrygg Group AB

(publ) samt det helägda dotterbolaget Samtrygg AB)

 

Bolagsordning

Revisor: ABC-Revision AB med huvudansvarig Jenny Gentele

 

Styrelse 

Ledning