Pressmeddelanden

2017-11-24 - Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q3

2017-11-23 - Månadsrapport oktober 2017

2017-10-23 - Samtrygg släpper rapport: 200 000 bostäder uthyres - andrahandsmarknadens ounyttjade potential

2017-10-20 - Månadsrapport september 2017

2017-10-11 - Samtrygg inleder samarbete med Hittapunktse AB

2017-09-26 - Månadsrapport augusti 2017

2017-08-25 - Samtrygg Group AB (publ) - Halvårsrapport 2017

2017-08-25 - Samtrygg utser Viktor Nilsson till ny VD

2017-08-24 - Månadsrapport juli 2017

2017-07-21 - Månadsrapport juni 2017

2017-06-20 - Månadsrapport maj 2017

2017-05-26 - Kommuniké från årsstämma 2017

2017-05-26 - Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q1 2017

2017-05-10 - Ny kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

2017-05-10 - Ändring av datum för årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

2017-04-13 - Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ) 

2017-03-20 - Medgrundare till Servicefinder föreslås till Samtryggs styrelse 

2017-03-14 - Ekonomichef i Samtrygg Group köper aktier i Samtrygg Group AB 

2017-02-28 - Handel I Samtrygg group AB inleds den 15 mars

2017-02-08 - Handel I Samtrygg group AB beräknas inledas den 15 mars

2017-01-04 - Övertecknad emision i Samtrygg Group AB - förbereder börsnotering

2016-12-06 - Samtrygg fortsätter att växa, genomför nyemission och förbereder inför notering

 

Memorandum - Inför

Teaser  memorandum - Samtrygg Group AB - 2016-11-29

Memorandum - Samtrygg Group AB - 2016-11-29

 

 

Rapporter  

Kvartalsrapporter Samtrygg Group AB

Samtrygg Group AB (publ) - Q3 2017

Samtrygg Group AB (publ) - Halvårsrapport 2017

Samtrygg Group AB (publ) - Q1 2017

Samtrygg Group AB (publ) - Q3 2016

Samtrygg Group AB (publ) - Halvårsrapport 2016

 

Årsredovisning - Samtrygg  AB

Samtrygg AB - Årsredovisning 2015

Samtrygg AB - Årsredovisning 2014

 

Årsredovisning - Samtrygg Group AB

Samtrygg Group AB - Årsredovisning 2016

Samtrygg Group AB - Årsredovisning 2015

Samtrygg Group AB - Årsredovisning 2014                           

 

 


Finansiell kalender

24 november 2017 - Kvartalsrapport Q3 2017


28 februari 2018 - Bokslutskommuniké 2017


25 april 2018 - Årsstämma 2017, kl 16.00 (Stämmokommuniké)


3 maj 2018 - Kvartalsrapport Q1 2018


23 augusti 2018 - Halvårsrapport 2018

   


Aktieägare

 

 

Marcus Lindström - B-aktier 1 061 875 - A-aktier 1 250 000 - Ägarandel 33,88%  - Röstvärde 63,74% - Antal röster 13 250 000

Jakob Tivell -  B-aktier 938 125 - Ägarandel 13,75% - Röstvärde 4,41% - 

Cantiagona Holdings Ltd - B-aktier 670 000 - Ägarandel -9,82% - Röstvärde 3,15% - Antal röster 670 000

ECME Holding AB - B-aktier  346 147 - A-aktier 115 383 - Ägarandel 6,76% - Röstvärde 7,05% - Antal röster 1 499 977

Thirdmile Asset Holding AB - B-aktier 346 147 - A-aktier 115 383 Ägarandel 6,76% - Röstvärde 7,05% - Antal röster 1 499 977

DEMZ Invest AB - B-aktier 219 694 - A-aktier 67 618 - Ägarandel 4,21% Röstvärde 4,21% - Antal röster 895 874

Övriga 24,82 %

 

 

 

 

Företaget

Samtrygg Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern som består av Samtrygg Group AB

(publ) samt det helägda dotterbolaget Samtrygg AB)

 

Bolagsordning

Revisor: ABC-Revision AB med huvudansvarig Jenny Gentele

 

Styrelse 

Ledning