Ledning i Samtrygg Group AB (publ)

 

VD och styrelseledamot i Samtrygg Group AB

VD och styrelseledamot i Samtrygg Group AB

Marcus Lindström

Styrelseledamot (Född 1981) VD och grundare av Samtrygg. Invald i styrelsen från grundandet av företaget. Marcus var även medgrundare till Redbet Ltd. (publ) som handlas på OMF First North. Han har även varit försäljnings- & marknadsdirektör på Folke Finans AS som är Skandinaviskt finansbolag. 

CFO i Samtrygg Group AB

CFO i Samtrygg Group AB

Liselotte Nilstrom

CFO (född 1962) Liselotte är ansvarig för Samtryggs bokföring och rapportering. Hon har arbetat med rapportering och bokföring i många år. Liselotte började på Samtrygg under våren 2016 efter anställning på Rädda Barnen. Innan dess arbetade hon på Världsnaturfonden WWF. Liselotte drev under 1o år en egen bokföringsbyrå. 

 

 

CMO i Samtrygg Group AB

CMO i Samtrygg Group AB

Viktor Nilsson

Viktor (född 1990) är CMO. Innan Viktor började på Samtrygg så har han arbetat på bolag såsom Nepa och 123on och på Ericssons strategienhet. Viktor har en kandidatexamen i ekonomi och management med inriktning på finansiell analys från Uppsala Universitet