Varje år hyr uppskattningsvis 150 000 svenskar bostäder i andrahand och för en betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på bostadsmarknaden. I takt med att fler och fler etablerar sig på andrahandsmarknaden ökar också antalet människor som möts av dess utbredda otrygghet. Här kommer Samtrygg in - vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr och hyr ut bostäder säkert, smidigt och till ett pris båda parter gemensamt är överens om. När Samtrygg under 2013 grundades fungerade inte andrahandsmarknaden så bra som den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning. Marknaden saknade trygghet.

 

Även om problemen kvarstår på marknaden i stort har Samtrygg lyckats erbjuda ett tryggare alternativ. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge uthyrare betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper hyresgäster betala deposition om de är kreditvärdiga och annars hanterar Samtrygg depositionen. Vi tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter att följa de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri. Samtryggs modell har tagits emot väl. Det märker vi framförallt på det stora antalet nya kunder som kommer via rekommendationer från tidigare kunder. Vi är idag en trygg marknadsplats med tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige.

 

Nu vill vi ta nästa steg och få fler att få tillgång till en trygg och smidig upplevelse av andrahandsuthyrning. Andrahandsmarknaden fortsätter att växa i rask takt och blir en än mer naturlig del av bostadsmarknaden för varje dag som går. Men med tillväxten kommer också antalet problem att öka om uthyrning sker i den form det tidigare har gjort. Vi är därför övertygade om att framtidens hyresgäster och uthyrare kommer se det som självklart att gå via en mellanhand, för att få trygga villkor och minska sina risker. I dagsläget är vi den mellanhanden och det vill vi fortsätta att vara. I vår värld har alla rätt till ett tryggt boende.

Vi hoppas att du vill vara med på resan mot en säkrare och tryggare andrahandsmarknad!Marcus Lindström

Grundare & styrelseledamot i Samtrygg Group AB (publ)