Historik

Samtrygg grundades sommaren 2013 och har sedan starten haft en vision om att skapa en säker och smidig andrahandsmarknad där båda parter får  trygga och rättvisa villkor.  Andrahandsmarknaden har sedan länge präglats av ett brett spektrum av problem där osäkerhet är den gemensamma nämnaren. Genom att vara en trygg mellanhand mellan den som vill hyra och den som vill hyra ut kan Samtrygg skapa bättre förutsättningar för en modern och trygg hyresmarknad.

Många av de problem som funnits på andrahandsmarknaden har sitt ursprung i att marknadens parter saknar information om varandra, att informationen är asymmetrisk eller att informationen är av dålig kvalitet. Detta medför huvudsakligen två problem; antingen att parterna inte vågar äntra marknaden eller att de som faktiskt äntrar marknaden gör det till ett alldeles för högt pris.

Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge garantier och försäkringar, öka transparensen mellan parterna och ta bort risken för bedrägeri genom att kontrollera betalningsflödena. Hyresvärdar får 2 månaders hyresgaranti, andrahandsförsäkring, säkra hyresavtal och får hyran betalad i tid av Samtrygg varje månad. Därtill slipper hyresgäster betala deposition eller förskott. Vi tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter följer de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

 

Kunden i fokus

De undersökningar som Samtrygg har genomfört hos både hyresgäster och uthyrare visar på en mycket god kundnöjdhet; mer än hälften av alla hyresvärdar har svarat att de med stor sannolikhet kommer att använda sig av Samtryggs tjänster igen. En god tillgång till objekt är viktigt då detta gör det möjligt för intresserade hyresgäster att hitta lämpliga objekt via Samtryggs plattform, vilket är det som i huvudsak driver Bolagets intäkter.

Trycket på andrahandsuthyrningen av bostäder fortsätter att vara högt, och i snitt blir sju av tio lägenheter uthyrda inom två veckor. Boverket genomförde under sommaren 2015, på regeringens uppdrag, en enkät om effekterna av andrahandsuthyrningen. Ett stort antal, mellan 42 och 59 procent, uppger att de på något sätt har kommit i kontakt med oseriösa personer eller bedragare i sin jakt på en andrahandsbostad. Då bostadspriserna i framförallt storstadsregionerna har kommit att stiga kraftigt de senaste åren samtidigt som bankerna har ökat kraven på en egen insats har det kommit att råda en prispress uppåt på andrahandshyrorna. Det betyder att ju fler hyresvärdar/bostadsägare som Samtrygg kan komma att nå desto fler hyreskontrakt kan förmedlas.