Samtryggs verksamhet

Samtryggs verksamhet Samtrygg grundades sommaren 2013 och har sedan starten haft en vision om att skapa en trygg och smidig marknad för andrahandsbostäder där båda parter får säkra och rättvisa villkor. Andrahandsmarknaden har sedan länge präglats av ett brett spektrum av problem där osäkerhet är den gemensamma nämnaren. Genom att vara en trygg mellanhand mellan den som vill hyra och den som vill hyra ut kan Samtrygg skapa bättre förutsättningar för en modern och trygg hyresmarknad. Många av de problem som funnits på andrahandsmarknaden har sitt ursprung i att marknadens parter saknar information om varandra, att informationen är asymmetrisk eller att informationen är av dålig kvalitet.

Detta medför huvudsakligen två problem; antingen att parterna inte vågar äntra marknaden eller att de som faktiskt äntrar marknaden gör det till ett alldeles för högt pris. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge garantier och försäkringar. Modellen ökar transparensen mellan parterna och tar bort risken för bedrägeri genom att kontrollera betalningsflöden. Uthyrare får 2 månaders hyresgaranti, andrahandsförsäkring, säkra hyresavtal och får hyran betald i tid av Samtrygg varje månad. Därtill slipper hyresgäster betala deposition om de är kreditvärdiga och annars hanterar Samtrygg depositionen. Samtrygg tar också en aktiv roll i att hjälpa båda parter att följa de regler som är uppsatta och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

 

Marknad

Boverket uppskattar att värdet av transaktionerna på andrahandshyresmarknaden uppgår till ca 4 500 MSEK 2014 (Boverket, 2015), men undersökningen tar inte hänsyn till den fulla omfattningen av marknadens storlek. Boverkets uppskattning bygger på 50 000 bostäder per år och att en överenskommelse löper på i genomsnitt 12 månader. Dessa siffror ger inte en fullständig bild av den aktuella marknadens storlek. Boverkets uppskattning är baserad på annonser publicerade på Blocket och BostadDirekt och tar inte hänsyn till att en stor del av förmedlingen av andrahandsbostäder sker dels privatperson till privatperson och dels via andra kanaler.

Enligt uppskattningar från SCB (Statistiska centralbyrån) kan den totala andrahandsmarknaden i Sverige uppskattas till uppemot 150 000 hushåll varje år. Därtill tillkommer även den svarta marknaden med olovlig andrahandsuthyrning, vars andel av den totala marknaden är svår att uppskatta. En mer rättvisande uppskattning av det totala marknadsvärdet skulle därför kunna uppgå till cirka 15 000 MSEK. Nytt marknadssegment i stark tillväxt Vidare, uppskattar SCB att längden på ett hyreskontrakt ligger på åtta till tio månader snarare än ett helt år. Detta skulle innebära att varje hushåll som är aktiva på andrahandsmarknaden tecknar cirka 1,5 avtal per år. Med tanke på dessa parametrar kan det antalet avtal som undertecknas årligen uppskattas till 225 000 stycken. Av dessa 225 000 andrahandskontrakt är det endast en handfull som sluts via företag inom Samtryggs marknadssegment.