Finansiell kalender

  • 28 februari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

  • 25 april 2019 - Årsstämma 2018, kl 16.00 (Stämmokommuniké)

  • 17 maj 2019 - Kvartalsrapport Q1 2019

  • 23 augusti 2019 - Halvårsrapport 2019

  • 22 november 2019 - Kvartalsrapport Q3 2019


Företaget

Samtrygg Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern som består av Samtrygg Group AB

(publ) samt det helägda dotterbolaget Samtrygg AB)

 

Bolagsordning

Revisor: ABC-Revision AB med huvudansvarig Jenny Gentele