Finansiell kalender


28 februari 2019 - Bokslutskommuniké 2018


25 april 2019 - Årsstämma 2017, kl 16.00 (Stämmokommuniké)


17 maj 2019 - Kvartalsrapport Q1 2019
 

23 augusti 2019 - Halvårsrapport 2019


Företaget

Samtrygg Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern som består av Samtrygg Group AB

(publ) samt det helägda dotterbolaget Samtrygg AB)

 

Bolagsordning

Revisor: ABC-Revision AB med huvudansvarig Jenny Gentele